Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 04-06-2022 έως 31-07-2022. (ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ)

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022
image_print