Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021
image_print