Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟΥ και ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020
image_print