Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2022.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022
image_print