Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
image_print