Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Δράμας

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011
image_print