Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Κατασκευές με γυψοσανίδες, επιδιορθώσεις και συντηρήσεις επιφανίων στις κτιριακές υποδομές του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. για τις ανάγκες του Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. 2021

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021
image_print