1

Κατασκευή και προμήθεια ειδικών γραμμάτων για επιγραφές για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021.