Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΕΠΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ)

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020
image_print