1

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΕΠΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ)