Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ ΚΗΦΗ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020
image_print