1

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ)