Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022
image_print