Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (ΑΔΣ 149/2023)

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
image_print