Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (σύμφωνα με την 181/2023 ΑΔΣ)

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023
image_print