Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021
image_print