Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021
image_print