1

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021