Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 5 Απρίλιος 2021
image_print