1

Καταβολή επιδόματος υπαλλήλων που ασχολήθηκαν κατά το έτος 2010, για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών