Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021
image_print