Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021
image_print