Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
image_print