Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
image_print