Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018
image_print