Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019
image_print