Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print