Καταβολή νομιμοτόκως ποσών που επιδικάστηκαν για οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 16-7-2018 έως 15-11-2018, στα πλαίσια του Προγράμματος του ΟΑΕΔ «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 δήμους (επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης», μεταξύ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» και της ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧΧΧ, δυνάμει της υπ’ αριθ. 119/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας