Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καταβολή νομιμοτόκως ποσών που επιδικάστηκαν για οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές στην Ελπινίκη Στεφανίδου του Κωνσταντίνου

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print