Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΗΥ 1389,ΚΗΥ 1416,ΚΗΥ 1433,ΚΗΥ 1434,ΚΗΥ 1435,ΚΗΥ 1446,ΚΗΥ 9409,ΚΗΥ 9410,ΚΗΥ 9440,ΚΗΥ 9441,ΚΗΥ 9456,ΚΗΥ 9457,ΚΗΥ 9458,ΚΗΥ 9460.

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016
image_print