Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καταβολή τέλους ταφής στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017
image_print