Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ ΟΔΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ & ΕΘΝ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚ.204 Ο.Τ.18 ΣΤΗΝ ΧΩΡΙΣΤΗ

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020
image_print