Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΤΟΥ 2016

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print