Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών.

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021
image_print