Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print