Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Καθαρισμός κτιρίου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας (ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023)

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2023
image_print