Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το 2017

Παρασκευή, 20 Ιαν 2017
image_print