Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το 2017

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017
image_print