Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το έτος 2019

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019
image_print