Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το οικονομικό έτος 2020

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020
image_print