Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού οικονομικού ορίου κλήσεων από αιρετούς και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 2 Απριλίου 2024
image_print