Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η.

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011
image_print