Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η.

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020
image_print