Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ETHΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ,ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022
image_print