ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ETHΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ,ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ