Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ο- Κ.Α.Π.Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018
image_print