Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Καθορισμός διαιτολογίου στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017
image_print