Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print