Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011
image_print