Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς στον Δήμο Δράμας

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020
image_print