Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στεγασμένων ή όχι, που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το οικ. έτος 2017

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print